Запис Детальніше

Націоналістична складова визвольного руху на західноукраїнських землях в 1921–1939 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Націоналістична складова визвольного руху на західноукраїнських землях в 1921–1939 рр.
Националистические составляющие освободительного движения на западноукраинских землях в 1921–1939 гг
Component nationalist liberation movement in Western Ukrainian lands in the 1921–1939
 
Creator Гусак, Р.
 
Subject західні українці
визвольний рух
національна боротьба
націоналізм
міжвоєнний період
 
Description У статті наведено основні фактичні дані про діяльність ОУН на західноукраїнських землях
у 1921–1939 рр., проаналізовано причини зростання популярності націоальної складової серед
молоді у порівнянні з демократичною і комуністичною.
В статье приведены основные фактические данные о деятельности ОУН в западноукраинских землях в 1921–1939 гг., проанализированы причины роста популярности среди молодёжи
этой линии национально-освободительной борьбы по сравнению с демократической и коммунистической.
The article is based on the essential and actual information about OUN’s activity in West-ukrainian
territory during 1921–1939 and the reasons of the increase of the popularity of this line (by comparison to
the democration one and the communist one) among the your are analized in it.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-11T12:02:49Z
2015-02-11T12:02:49Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Гусак, Р. Націоналістична складова визвольного руху на західноукраїнських землях в 1921–1939 рр. [Текст] / Руслан Гусак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 66–70. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5153
 
Language uk
 
Relation Історія