Запис Детальніше

Проблеми удосконалення документального обліку запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості та шляхи їх вирішення

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми удосконалення документального обліку запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості та шляхи їх вирішення
Problems of improvement of documentary account of supplies on the enterprises of tselyulozno-paperovoy industry and ways of their decision
 
Creator Любезна, Ірина Василівна
 
Subject документальний облік запасів
підприємства
целюлюзно-паперова промисловість
 
Description Визначено особливості та проблеми системи документування руху запасів і розроблено рекомендації щодо удосконалення первинного обліку.
Features and problems of the system of documenting of motion of supplies are certain and recommendations are developed in relation to the improvement of primary account.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2011-12-27T11:49:45Z
2011-12-27T11:49:45Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Любезна, І. Проблеми удосконалення документального обліку запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості та шляхи їх вирішення / І. Любезна // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / редкол.: А.А.Григорук, Т.Г.Дудар, С.Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 169-172.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1274
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка