Запис Детальніше

Організаційна структура управління системою державних закупівель послуг: діагностика проблем та напрямки удосконалення

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організаційна структура управління системою державних закупівель послуг: діагностика проблем та напрямки удосконалення
The organizational structure of management of the public purchasing problems and providing of effectiveness
 
Creator Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна
 
Subject організаційна структура
управління системою державних закупівель
 
Description У статті згідно принципів проведення системного аналізу проаналізована діюча організаційна структура управління системою державних закупівель послуг, визначені основні детермінанти впливу на її дієвість та розглянуті взаємозв’язки між її елементами за результативністю реалізації функцій менеджменту. Запропонована низка інструментів та підходів до забезпечення дієвості організаційної структури управління в системі державних закупівель послуг як вагомої передумови забезпечення якісними послугами суспільства, придбаними за допомогою системи державних закупівель.
In the article in obedience to principles of conducting of analysis of the systems the operating organizational structure of management of the public purchasing of services the system is analysed, the basic determinants of influence are certain on its effectiveness and intercommunications are considered between its elements after effectiveness of realization of management functions. The row of instruments and approaches is offered to providing of effectiveness of organizational structure of management in the system of the public purchasing of services as ponderable pre-condition of providing high-quality services of society, purchased by the system of the public purchasing.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2011-12-27T13:55:42Z
2011-12-27T13:55:42Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Овсянюк-Бердадіна, О. Організаційна структура управління системою державних закупівель послуг: діагностика проблем та напрямки удосконалення / О. Овсянюк-Бердадіна // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / редкол.: А.А.Григорук, Т.Г.Дудар, С.Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 188-194.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1281
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка