Запис Детальніше

Концептуальні основи регресивно-динамічного оподаткування

DSpace at ELibUkr

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Педько, Андрій
 
Date 2010-06-21T07:55:22Z
2010-06-21T07:55:22Z
2009
 
Identifier Педько, А. Концептуальні основи регресивно-динамічного оподаткування / А. Педько. // Економіст. - 2000, № 10 - С. 37-39
http://oa.elibukr.org/handle/1984/242
 
Description The fundamental aspects (logic preconditions, idea, strategical and tactical purposes, hierarchical structure) author”s regressive-dynamic system of taxation (RDST) are stated. The assence RDST as universal mechanism of the coordination of different economic interests is opened. The influence of RDST on growth of efficiency of economy and reduction of a share of “shadow” sector is investigated. The common approaches and concrete measures on creation of effective tax system in the conditions of transitive economy are offered.
В роботі викладені фундаментальні аспекти (логічні передумови, ідея, стратегічні та тактичні цілі, ієрархічна структура) авторської регресивно-динамічної системи оподаткування (РДСО). Розкрита сутність РДСО як універсального механізму узгодження різновекторних економічних інтересів. Досліджений вплив РДСО на зростання ефективності економіки та скорочення частки “тіньового” сектору. Запропоновані загальні підходи і конкретні заходи щодо створення ефективної податкової системи в умовах перехідної економіки.
 
Language ua
 
Title Концептуальні основи регресивно-динамічного оподаткування
Conceptual Bases the Regressive-Dynamic Taxation
 
Type Article
 
Relation Економіст