Запис Детальніше

Папські пропозиції королівських інсиґній древньоруським князям в 11-13 століттях.

DSpace at ELibUkr

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бак, Володимир
 
Date 2010-07-23T13:37:42Z
2010-07-23T13:37:42Z
2010-07-23T13:37:42Z
 
Identifier http://oa.elibukr.org/handle/1984/257
 
Description In this article an attempt was made to analyze the diplomatic relations between the Roman Curia and the Grand Dukes of the Kievan Rus’ from the end of 11th to 13th century A.D. The analysis was made in the context of the political and religio-ecclesiastical contacts: the offers to accept the royal crown and as a result the union of the Old Rusian and the Latin Churches.
У даній статті зроблена спроба проаналізувати дипломатичні взаємовідносини Римської курії із древньоруськими князями кін. ХІ-ХІІІ ст. . Аналіз робився у контексті політичних та релігійно-церковних взаємин: пропозицій прийняття королівської корони та як наслідок-церковної унії древньоруської та латинської Церков.
 
Language ua
 
Subject князь
князівство
римський папа
Римська курія
коронація
церковна єдність
Grand Duke
Grand Duchy
the Roman Curia
coronation
church unity
 
Title Папські пропозиції королівських інсиґній древньоруським князям в 11-13 століттях.
 
Type Article