Запис Детальніше

1921, 08.17. В.Білаш (Громов). Шлях до всесвітнього радянського устрою

DSpace at ELibUkr

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Date 2010-09-23T10:17:46Z
2010-09-23T10:17:46Z
2010-09-23T10:17:46Z
 
Identifier http://oa.elibukr.org/handle/1984/383
 
Description Reasons for the revolutionary war are named. The rebels-anarchists are called the avanguard of the proletarian army, which is planing to conquer Russia; and to which Italian and German armies of anarchists are planned to be included.
Наведено причини революційної війни. Повстанці-анархісти названі авангардом пролетарської армії, яка планує завоювати Росію; й до якої заплановано долучити армії італійських та німецьких анархістів.
 
Language ru
 
Subject революція
війна
клас
громадянська війна
пролетаріат
анархісти
повстанці
Петлюра
червоні
білі
Німеччина
Італія
авангард
завоювання
 
Title 1921, 08.17. В.Білаш (Громов). Шлях до всесвітнього радянського устрою
 
Type Other