Запис Детальніше

1928, 02.12. Інструкція районним керівникам ВКП(б) - прибічникам Троцького з вказівками щодо чіткого виявлення всіх висланих опозиціонерів та складання їх списку

DSpace at ELibUkr

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Date 2010-09-23T10:17:57Z
2010-09-23T10:17:57Z
2010-09-23T10:17:57Z
 
Identifier http://oa.elibukr.org/handle/1984/384
 
Description The task was given to establish communication with families of Bolshevik-Leninists in exile. They are all opposition members, expelled from the party. This task also includes finding out the situation of exiles and wether their families need any financial assistance.
Наведено завдання налагодити зв'язок з родинами більшовиків-ленінців у засланні. Всі вони є опозиціонерами, виключеними з партії. В завдання також входить дізнатись становище вигнанців та чи потребують матеріальної допомоги їхні родини.
 
Language ru
 
Subject заслання
депортація
партія
більшовики
ленінці
опозиція
опозиціонери
родини
громадяни
росіяни
 
Title 1928, 02.12. Інструкція районним керівникам ВКП(б) - прибічникам Троцького з вказівками щодо чіткого виявлення всіх висланих опозиціонерів та складання їх списку
 
Type Other