Запис Детальніше

1944, 05.26 Інструкція Крайового осередку пропаганди ОУН(б) у справі усної пропаганди

DSpace at ELibUkr

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Date 2010-09-28T10:00:17Z
2010-09-28T10:00:17Z
2010-09-28T10:00:17Z
 
Identifier http://oa.elibukr.org/handle/1984/515
 
Description Instructions for propagandists in the mass verbal propaganda. Propaganda methods that use the written press, can not always satisfy all the needs of propaganda. Without mass media, propaganda can not win any revolutionary idea, no liberation movement.
Інструкція для пропагандистів у справі усної масової пропаганди. Методи пропаганди, які використовують друковану пресу, не завжди можуть задовольнити всіх потреб пропаганди. Без широко розгорненої пропаганди не може перемогти жодна революційна ідея, жоден визвольний рух.
 
Language ua
 
Subject 1944
німці
війна
пропаганда
ідеологія
марксизм
Росія
революція
більшовики
історія
інтелігенція
студенти
рух
ідея
свідомість
церква
мітинг
радіо
 
Title 1944, 05.26 Інструкція Крайового осередку пропаганди ОУН(б) у справі усної пропаганди
 
Type Other