Запис Детальніше

1940-і рр. Інструкція Головного осередку пропаганди ОУН(б) про створення кореспондентської мережі

DSpace at ELibUkr

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Date 2010-09-29T16:21:19Z
2010-09-29T16:21:19Z
2010-09-29T16:21:19Z
 
Identifier http://oa.elibukr.org/handle/1984/588
 
Description Instructions on creating a network of correspondents. Some topics for correspondence: conditions of the underground; about the echo of the liberation revolutionary struggle among Ukrainian citizens; about national, political and economic difficulties of life of different social strata (peasants, workers, intellectuals); about the resistance of the Ukrainian population against Moscow Bolshevik invaders.
Інструкція про створення кореспондентської мережі. Наведено кілька тем для кореспонденції: про настрої підпільників, про відгомін визвольно-революційної боротьби серед серед українських громадян, про національні, політичні й економічні труднощі життя різних суспільних прошарків (селян, робітників, інтелігентів), про опір українського населення московським більшовицьким окупантам.
 
Language ua
 
Subject кореспонденція
пропаганда
преса
газети
громадяни
народ
революція
рух
опір
ОУН
більшовики
москалі
 
Title 1940-і рр. Інструкція Головного осередку пропаганди ОУН(б) про створення кореспондентської мережі
 
Type Other