Запис Детальніше

1948, 07.20. "А-250". Інструкція ОУН(б) ч. І/48 про ставлення до філософії та з інших питань

DSpace at ELibUkr

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Date 2010-10-08T14:39:23Z
2010-10-08T14:39:23Z
2010-10-08T14:39:23Z
 
Identifier http://oa.elibukr.org/handle/1984/608
 
Description Resolution of that membership in OUN does not oblige having a specific philosophy - whether idealistic or materialistic. Clarification on the future political system in the Ukrainian Independent State. Order to remove philosophical part from all education programs.
Постанова про те, що членство в ОУН не зобов'язує мати конкретну філософію - чи то ідеалістичну, чи матеріалістичну. Роз'яснення про майбутній державний лад в Українській Самостійній Соборній Державі. Наказ усунути філософську частину з усіх освітніх програм.
 
Language ua
 
Subject УПА
ОУН
Україна
самостійна
незалежність
воля
світогляд
духовність
ідея
філософія
матеріалізм
дуалізм
волюнтаризм
ідеалізм
 
Title 1948, 07.20. "А-250". Інструкція ОУН(б) ч. І/48 про ставлення до філософії та з інших питань
 
Type Other