Запис Детальніше

1949, 05.31. Р-250. Інструкція 1/49 у справі покращення пропагандистської діяльності та її посилення на СУЗ

DSpace at ELibUkr

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Date 2010-10-08T14:39:50Z
2010-10-08T14:39:50Z
2010-10-08T14:39:50Z
 
Identifier http://oa.elibukr.org/handle/1984/612
 
Description The fact that instructions are carried out poorly by members. New instructions on educational skills affairs, on conducting a "komunikativs", on propaganda work among the Ukrainians of SYZ, about shortcomings in the dissemination of literature, about the publishing business.
Про те, що інструкції з пропаганди виконуються кадрами незадовільно. Нові інструкції щодо вишкільних справ, про ведення "комунікатів", про пропагандистську роботу серед українців СУЗ, про недоліки у поширенні літератури, про видавничі справи.
 
Language ua
 
Subject УПА
українці
пропаганда
СУЗ
вишкіл
освіта
націоналізм
народ
література
видавництво
визвольна
боротьба
 
Title 1949, 05.31. Р-250. Інструкція 1/49 у справі покращення пропагандистської діяльності та її посилення на СУЗ
 
Type Other