Запис Детальніше

1946, 01.15. Якір. Інформація тереновим провідникам, надрайонним референтам пропаганди, командирам відділів УПА і політвиховникам щодо противиборчої кампанії

DSpace at ELibUkr

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Date 2010-10-08T14:43:27Z
2010-10-08T14:43:27Z
2010-10-08T14:43:27Z
 
Identifier http://oa.elibukr.org/handle/1984/642
 
Description Information to terenovym leaders, district reviewers of propaganda, UPA commanders and political teachers on the electional campaign. The attitude of the UPA in elections in the Soviet Union, the Bolshevik regime and the VKP (b).
Інформація тереновим провідникам, районним референтам пропаганди, командирам відділів УПА і політичним виховникам щодо виборчої кампанії. Про ставлення УПА до виборів в СРСР, більшовицького ладу та ВКП(б).
 
Language ua
 
Subject СССР
СРСР
більшовики
виховання
політика
пропаганда
вибори
Сталін
ВКП(б)
право
 
Title 1946, 01.15. Якір. Інформація тереновим провідникам, надрайонним референтам пропаганди, командирам відділів УПА і політвиховникам щодо противиборчої кампанії
 
Type Other