Запис Детальніше

До питання удосконалення технічної підготовки стрільців засобами сучасних тренажерів

Zhytomyr State University Library

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/18367/
 
Title До питання удосконалення технічної підготовки стрільців засобами сучасних тренажерів
 
Creator Смовж, М. А.
Яворська, Т. Є.
 
Subject LB Theory and practice of education
LB2300 Higher Education
 
Description На сьогоднішній день проблема удосконалення технічної підготовки стрільців із пневматичної зброї є актуальною, оскільки потребує пошуку сучасних трена-жерів та впровадження їх у практику. Сучасні технічні тренажери, зокрема оптоелектронні тренувальні системи, широко вико-ристовуються в різних видах стрілецького спорту для контролю й відпрацювання траєкторії руху зброї в процесі прицілювання, точності наведення на мішень і чистоти спуску курка. Українські стрільці в основному користуються системою Скатт, яка визнаєть-ся корисною й зручною у тренуванні.
 
Publisher Жито-мир: Вид-во «Рута»
 
Date 2015-05
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/18367/1/Smovzh_2015.pdf
Смовж, М. А. and Яворська, Т. Є. (2015) До питання удосконалення технічної підготовки стрільців засобами сучасних тренажерів. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць (2). pp. 171-175.