Запис Детальніше

Дискурсивна практика української прози 1960 – 1990 років

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дискурсивна практика української прози 1960 – 1990 років
Дискурсивная практика украинской прозы 1960 – 1990 годов
Discursive practice of Ukrainian prose of 1960-1990
 
Creator Ткачук, Микола
Ткачук, Олександр
 
Subject дискурс
епіка
проблематика
образний світ
жанр
стиль
концептуалізм
 
Description У статті висвітлено характер художніх шукань митців у прозових творах 1960 – 1990 років. Окреслюється проблематика романів, повістей, оповідань та новел митців слова. Особлива увага приділяється художньо-стильовим течіям української прози доби, новаторству письменників у галузі сюжетно-композиційної організації текстів, хронотопу, жанрових різновидів епосу.
В статье раскрывается характер эстетических исканий художников слова в прозаических произведениях 1960 – 1990 годов. Определяется проблематика романов, повестей, рассказов и новел писателей. Особое внимание уделяется художественно-стилистическим течениям украинской прозы эпохи, новаторство писателей в сюжетно-композиционной организации текстов, хронотопа, жанровых разновидностей эрлса.
The article shows the character of artistic searchings of the artists in prose of 1960-1990. It also shows the problematics of novels, stories, short stories and novelettes of masters of the creative writings. Special attention is paid to the artistic-style trends of Ukrainian prose of that period and novelty of the writers in the field sjužet-architectural of the organization texts, chronotopes and genre differentiations of the epos.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T09:04:07Z
2011-12-23T09:04:07Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Ткачук, М. Дискурсивна практика української прози 1960-1990 років / М. Ткачук, О. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 167-187.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1191
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"