Запис Детальніше

Екзистенціал нудьги в модерністському наративі української літератури початку ХХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Екзистенціал нудьги в модерністському наративі української літератури початку ХХ століття
Екзистенциалив скуки в модернистском нарративе украинской литературы начала ХХ века
Exentiality of boredom in the postmodernistic narrative of the Ukrainian literature of the beginnin of the XXth century.
 
Creator Васильків, Олена
 
Subject нудьга
модернізм
екзистенція
смисл
наратив
 
Description У статті досліджується та аналізується онтологія екзистенціалу нудьги в контексті світоглядних та естетичних пошуків письменників в українській модерністській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Значна увага зосереджується на окресленні шляхів подолання екзистенційного трагізму в умовах наративної самоідентифікації суб’єкта в художньому тексті того часу.
В статье исследуется и анализируется онтология экзистенциала скуки в контексте мировоззренческих и эстетических поисков писателей в украинской модернистской литературе конца XIX – начала ХХ в. Значительное внимание сосредоточивается на определении путей преодоления экзистенциального трагизма в условиях нарративной самоидентификации субъекта в художественном тексте того времени.
The article examines and analyzes the existential ontology of boredom in the context of philosophical and aesthetic search of writers in Ukrainian Modernist literature of late nineteenth – early twentieth century. Much attention is focused on defining ways to overcome the existential tragedy in terms of narrative identity of the subject in Fiction at that time.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T10:02:20Z
2011-12-23T10:02:20Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Васильків, О. Екзистенціал нудьги в модерністському наративі української літератури початку ХХ століття / Олена Васильків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 223-236.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1196
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"