Запис Детальніше

Механізм дешифрування метафори та її стилістичні функції (на прикладі української діаспорної прози)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Механізм дешифрування метафори та її стилістичні функції (на прикладі української діаспорної прози)
Механизм дешифровки метафоры и ее стилистические функции (на примере украинской диаспорной прозы)
Scheme of metaphor deciphering and its stylistic functions (Ukrainian diaspora prose used)
 
Creator Мацько, Віталій
 
Subject метафора
стилізація
людина
світ
концепція
проза
образ
 
Description У статті зроблено спробу явити значущі елементи метафори, простежити специфічні особливості її репрезентації та функціонування в художній площині української еміграційної прози.
В научной студии сделана попытка выявить значимые элементы метафоры, проследить специфические особенности её репрезентации и функционирования в художественной плоскости украинской диаспорной прозы.
In scientific studies to reveal important elements of metaphor, trace the specific features their representation in fictional plane in Ukrainian diaspora prose.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T10:57:35Z
2011-12-23T10:57:35Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Мацько, В. Механізм дешифрування метафори та її стилістичні функції : (на прикладі української діаспорної прози) / Віталій Мацько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 248-260.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1198
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"