Запис Детальніше

Формальна та динамічна еквівалентність: прагматичний інваріант

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формальна та динамічна еквівалентність: прагматичний інваріант
Формальная и динамическая эквивалентность: прагматичный инвариант.
Formal and dynamic equivalence: pragmatic invariant.
 
Creator Сушко, Зоряна
 
Subject трансляція
формальна еквівалентність
динамічна еквівалентність
прагматичний інваріант
перекладач
 
Description У статті розглядаються різновекторні типи еквівалентності, формальна та динамічна еквівалентність. Концепції щодо вивчення поняття еквівалентність.
В статье рассматриваются разновекторные типы эквивалентности, формальная и динамическая эквивалентность. Концепции относительно изучения понятия эквивалентность.
The article deals with conflicting types of equivalence, formal and dynamic equivalence. Conceptions in relation to the study of concept equivalence.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T11:09:47Z
2011-12-23T11:09:47Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Сушко, З. Формальна та динамічна еквівалентність: прагматичний інваріант / Зоряна Сушко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 267-277.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1200
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"