Запис Детальніше

Інтенційність суб’єкта творчості у форматі імперативного канону соцреалізму

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інтенційність суб’єкта творчості у форматі імперативного канону соцреалізму
Интенциональность субъекта творчества в формате императивного канона соцреализма
Intentionality of creative activity’s subject in format of imperative canon of social realism
 
Creator Філатова, Оксана
 
Subject соцреалізм
“авторитарна” свідомість
“дискурс влади”
 
Description У статті схарактеризовано специфіку формування “авторитарної” свідомості естетичного суб’єкта та конкретизувати формулу авторитарної стратегії творця в процесі художньої комунікації.
В статье охарактеризована специфика формирования "авторитарной" эстетики субъекта и конкретизировано формулу авторитарной стратегии творца в процессе художественной коммуникации.
In the article the attempt to find out the specificity of formation “authoritarian” consiousness of aesthetic subject and concretize the formula of authoritative strategy of the creater in the process of art communication is made.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T11:15:03Z
2011-12-23T11:15:03Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Філатова, О. Інтенційність суб'єкта творчості у форматі імперативного канону соцреалізму / Оксана Філатова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 278-289.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1201
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"