Запис Детальніше

Аспекти пізнавання художнього твору: Олександр Потебня – Роман Інґарден (Aspects of Perception of Work of Art: Alexander Potebnya – Roman Ingarden)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аспекти пізнавання художнього твору: Олександр Потебня – Роман Інґарден (Aspects of Perception of Work of Art: Alexander Potebnya – Roman Ingarden)
Аспекты познания художественного произведения: Александр Потебня - Роман Ингарден
Aspects of Perception of Work of Art: Alexander Potebnya – Roman Ingarden
 
Creator Цар, Юлія
 
Subject сприймання
інтерпретація
свідомість
реципієнт
конкретизація
 
Description У статті розглядаються аспекти пізнавання (сприймання) художнього твору на основі літературознавчих праць О. Потебні та Р. Інґардена. Вивчається зв'язок процесу сприймання художнього твору з поняттями свідомості, апперцепції, читача тощо; досліджуються основні етапи творення та сприймання художнього твору.
В статье рассматриваются аспекты познания (восприятия) художественного произведения на основе литературоведческих работ А. Потебни и Р. Ингардена. Изучается связь процесса восприятия художественного произведения с понятиями сознания, апперцепции, читателя и т. д.; исследуются основные этапы создания и восприятия художественного произведения.
The article deals with aspects of perception of work of art in the literary works by A. Potebnya and R. Ingarden. The article researches the connection of process of creative work with notions consciousness, apperception, reader; researches the main stages of creative and perception of work of art.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T11:29:47Z
2011-12-23T11:29:47Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Цар, Ю. Аспекти пізнавання художнього твору: Олександр Потебня - Роман Інгарден = Aspect of Perception of Work or Art: Alexandr Potebnya - Roman Ingarden / Юлія Цар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 290-303.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1202
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"