Запис Детальніше

Мистецтво рекламного дискурсу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Мистецтво рекламного дискурсу
Искусство рекламного дискурса
Art of the advertisement discourse
 
Creator Ткачук, Вадим
 
Subject текст
реклама
менеджер
рекламодавець
дискурс
діалогізм
рецепція
психологія сприймання
 
Description Висвітлюються мета і завдання реклами, структура рекламного тексту, його технологія написання, особливості кожного компонента оголошення від заголовка до оформлення рекламного дискурсу. Увага звертається на діалогізм творця реклами з майбутнім читачем, потенційним покупцем пропонованого товару. Особлива увага звертається на психологічні аспекти сприймання інформації, мистецтво творенння дієвої і результативної реклами.
Освещаются цель и задачи рекламы, структура рекламного текста, его технология написания, особенности каждого компонента объявления от заголовка к оформлению рекламного дискурса. Внимание обращается на диалогизм создателя рекламы с будущим читателем, потенциальным покупателем предлагаемого товара. Особое внимание обращается на психологические аспекты восприятия информации, искусство творенння действенной и результативной рекламы.
This is to show the relations between the aim and the task of the text of advertisement, technology of its creation, peculiarities of each component from announcement to completion of the advertisement discourse. Special attention is paid to communication between the author of the advertisement and a recipient and a potential buyer of the proposed goods. The special attention is drawn to psychological aspects of information perception, the art of creation of effective advertisement.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T11:38:35Z
2011-12-23T11:38:35Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Ткачук, В. Мистецтво рекламного дискурсу / Вадим Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 304-319.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1205
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"