Запис Детальніше

Організація та ефективність впровадження витратно-цінового аналізу в рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організація та ефективність впровадження витратно-цінового аналізу в рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств
Organization and efficiency expense-price analysis introduction in plant-grower branches of agricultural enterprises
 
Creator Фльонц, Оксана Богданівна
Мороз, Анна Ігорівна
 
Subject витратно-ціновий аналіз
рослинницькі галузі
сільськогосподарські підприємства
 
Description У статті розглядаються теоретичні аспекти організації та ефективності впровадження витратно-цінового аналізу, запропоновано систему підтримки впровадження витратно-цінового аналізу в рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств.
In the given article the theoretical aspects of organization and efficiency of introduction of expense-price analysis are considered, the system of support of introduction of expense-price analysis is offered in industries plant-growers of agricultural enterprises.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2011-12-28T08:30:14Z
2011-12-28T08:30:14Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Фльонц, О. Організація та ефективність впровадження витратно-цінового аналізу в рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств / О. Фльонц, А. Мороз // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / редкол.: А.А.Григорук, Т.Г.Дудар, С.Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 197-201.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1283
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка