Запис Детальніше

Стан та проблеми бурякоцукрового виробництва України

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Стан та проблеми бурякоцукрового виробництва України
State and problems of sugar-beet production of Ukraine
 
Creator Горішна, Юлія Євгенівна
 
Subject бурякоцукрове виробництво
виробництво цукру
внутрішній ринок
зовнішній ринок
 
Description У статті розглядаються перспективи відродження виробництва цукру в Україні та розвиток його внутрішнього і зовнішнього ринків.
In the article the prospects of revival of production of sugar are examined in Ukraine and his oversea markets internal and development.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2011-12-28T08:58:13Z
2011-12-28T08:58:13Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Горішна, Ю. Стан та проблеми бурякоцукрового виробництва України / Ю. Горішна // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / редкол.: А.А.Григорук, Т.Г.Дудар, С.Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 208-209.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1287
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка