Запис Детальніше

Циклічні коливання на ринку свинини як фактор його формування і розвитку

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Циклічні коливання на ринку свинини як фактор його формування і розвитку
The cyclic vibrations at the market of pork as a factor of its forming and development
 
Creator Горлачук, Микола Анатолійович
Горлачук, Олексій Анатолійович
 
Subject циклічні коливання
ринок свинини
кон’юнктура ринку
продовольчий ринок
 
Description У статті досліджено сучасний стан ринку свинини в Тернопільській області, розкрито закономірності і тенденції розвитку кон’юнктури ринку свинини, що полягають в існуванні довгострокових, середньострокових, короткострокових і сезонних періодичних циклічних коливаннях відтворення виробництва в галузі і реалізації продукції на продовольчому ринку.
In clause the modern status of the market of pork in Ternopil area is investigated, is opened laws and tendencies of development of market conditions consisting available long-term, intermediate term, short-term and seasonal periodic cyclic fluctuations of reproduction in branch and realization of production in the food market.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2011-12-28T09:03:46Z
2011-12-28T09:03:46Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Горлачук, М. Циклічні коливання на ринку свинини як фактор його формування і розвитку / М. Горлачук, О. Горлачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / редкол.: А.А.Григорук, Т.Г.Дудар, С.Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 209-212.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1288
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка