Запис Детальніше

Українські жіночі організації Східної Галичини в міжнародному жіночому русі (1917–1939 рр.)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Українські жіночі організації Східної Галичини в міжнародному жіночому русі (1917–1939 рр.)
Ukrainian women organizations of the Eastern Halychyna in the international women’s movement (1917–1939)
 
Creator Юрків, Юлія
 
Subject Східна Галичина
українські жіночі організації
міжнародний жіночий рух
“Союз українок”
еміграція
 
Description У статті йдеться про репрезентацію українського жіноцтва східногалицького краю в міжнародному жіночому русі в досліджуваний період.
The paper analyses the representation of Ukrainian women of the Eastern Halychyna in the international women’s movement during the period investigated.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-05T09:24:12Z
2012-01-05T09:24:12Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Юрків, Ю. Українські жіночі організації Східної Галичини в міжнародному жіночому русі (1917-1939 рр.) / Юлія Юрків // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 48-52.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1301
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка