Запис Детальніше

Міжнародні культурно-освітні та наукові зв’язки Кирила Студинського

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Міжнародні культурно-освітні та наукові зв’язки Кирила Студинського
International cultural-education and scientific relations of Kyrylo Studynsky
 
Creator Кліш, Андрій
 
Subject Кирило Студинський
міжнародне співробітництво
Східна Галичина
Слов’янський клуб
 
Description У статті досліджено найважливіші освітні, культурні та наукові зв’язки К. Студинського з зарубіжними науковцями та суспільно-політичними діячами. Вияснено рівень впливу цих взаємин на становлення К. Студинського як людини та науковця.
In the article it was carried the most educational, cultural and scientific ties of K. Studynsky are with foreign research workers and social and political figures. The level of influencing of these mutual relations is found out on becoming of K. Studynsky as a man and research worker.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-10T08:31:31Z
2012-01-10T08:31:31Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Кліш, А. Міжнародні культурно-освітні та наукові зв'язки Кирила Студинського / Андрій Кліш // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 156-160.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1312
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка