Запис Детальніше

Польська історіографія про мету, засоби і наслідки політики радянізації в західних землях України (1939-1941

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Польська історіографія про мету, засоби і наслідки політики радянізації в західних землях України (1939-1941
Polish historiography about the purpose, means and result of Sovietism policy in Western Ukraine (1939–1941)
 
Creator Литвин, Микола
 
Subject Західна Україна
польська історіографія
радянізація
 
Description У статті узагальнено публікації сучасних польських авторів про політику радянізації в управлінській сфері, суспільно-політичному житті, галузі освіти, науки та культури в західних областях України (вересень 1939–червень 1941 рр.). Доведено, що різниця поглядів української і польської історіографій більше стосується не фактографічної, а інтерпретаційної площини.
In the article published works of modern Polish authors about Sovietism policy in management, social life, aducation, science and culture in western regions of Ukraine in September 1939 – June 1941 are generalized. Proved that opinion difference of Ukrainian and Polish historiography deals more with facts than with interpretation.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-10T12:05:06Z
2012-01-10T12:05:06Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Литвин, М. Польська історіографія про мету, засоби і наслідки політики радянізації в західних землях України (1939-1941 / Микола Литвин // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 214-220.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1318
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка