Запис Детальніше

Українська Повстанська Армія у висвітленні сучасної польської історіографії: перші роки після падіння комуністичного режиму (кінець 1980-х - середина 1990-х)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Українська Повстанська Армія у висвітленні сучасної польської історіографії: перші роки після падіння комуністичного режиму (кінець 1980-х - середина 1990-х)
Ukrainian uprising army in modern Polish historiography interpretation during the first years after communism regime collaption (late 1980s –middle 1990s)
 
Creator Грицьків, Роман
 
Subject Українська Повстанська Армія
польська історіографія
комуністичний режим
 
Description У статті висвітлено становлення та перший етап розвитку сучасної польської історіографії українського визвольного руху 1940-х – 1950-х років, зародження та основні погляди трьох дослідницьких напрямів.
Becoming and first stage of development of modern Polish historiography of the Ukrainian liberation movement of 1940th is reflected in the article – 1950th years, origin and basic looks of three research directions.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-10T12:11:26Z
2012-01-10T12:11:26Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Грицьків, Р. Українська Повстанська Армія у висвітленні сучасної польської історіографії: перші роки після падіння комуністичного режиму (кінець 1980-х - середина 1990-х) / Роман Грицьків // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 221-228.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1319
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка