Запис Детальніше

Українсько-польські відносини в контексті європейської інтеграції: історіографічний огляд і аналіз джерельної бази

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Українсько-польські відносини в контексті європейської інтеграції: історіографічний огляд і аналіз джерельної бази
The Ukrainian-Polish relations in the context of the european integration: historiographical review and source analysis
 
Creator Гевко, Вікторія
 
Subject історіографія
джерела
стратегічне партнерство
трансформація
геополітичний простір
європейська інтеграція
 
Description У статті показано основні здобутки української та зарубіжної, в основному польської історіографії, з проблеми формування і розвитку українсько-польських сучасних відносин, проаналізовано нормативно-правову базу стосунків.
The paper presents the Ukrainian and foreign, generally Polish, historiography main achievements on the problem of the formation and development of the Ukrainian-Polish Modern Relations, as well as analyses the legal basis of them.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-10T12:32:34Z
2012-01-10T12:32:34Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Гевко, В. Українсько-польські відносини в контексті європейської інтеграції: історіографічний огляд і аналіз джерельної бази / Вікторія Гевко // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 235-249.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1321
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка