Запис Детальніше

Інтеграція Польщі у НАТО і ЄС та її вплив на розвиток польсько-українських відносин наприкінці 80-х рр. ХХ ст. - 2005 р.: історіографія проблеми

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інтеграція Польщі у НАТО і ЄС та її вплив на розвиток польсько-українських відносин наприкінці 80-х рр. ХХ ст. - 2005 р.: історіографія проблеми
Poland’s integration into NATO and the EU, its influence on the development of the polish-ukrainian relations at the end of the 80s of the 20th cent. - 2005: historiography of the problem
 
Creator Чорна, Наталія
 
Subject інтеграція
історіографія
НАТО
ЄС
Польща
 
Description У статті аналізуються праці зарубіжних та українських істориків, присвячені проблемі інтеграції Польщі до євроатлантичних і європейських структур та її впливу на розвиток польсько-українських відносин протягом кінця 80-х рр. ХХ ст.  2005 р.
The works of foreign and Ukrainian historian are analysed in the article that is devoted to the problem of Poland’s integration to the Euro-Atlantic and European organizations, its influence on the development of the Polish-Ukrainian relations at the end of the 80s of the 20th cent. till 2005.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-10T12:39:03Z
2012-01-10T12:39:03Z
2008-05
 
Type Article
 
Identifier Чорна, Н. Інтеграція Польщі у НАТО і ЄС та її вплив на розвиток польсько-українських відносин наприкінці 80-х рр. ХХ ст. - 2005 р.: історіографія проблеми / Наталія Чорна // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 250-256.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1322
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка