Запис Детальніше

Причини та особливості настання удільної роздробленості на Русі: погляд крізь віки

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Причини та особливості настання удільної роздробленості на Русі: погляд крізь віки
Причины и особенности наступления удельного раздробления на Руси: взгляд сквозь столетия
Reasons and peculiarities of the coming of territorial crush on Rus: a look through the ages
 
Creator Удод, Олександр
Юрій, Михайло
 
Subject Київська Русь
удільна роздробленість
князівства
усобиці
 
Description У статті на основі джерельного матеріалу та спеціальної літератури аналізуються причини та особливості удільної роздробленості Київської Русі.
В статье на основе источников и специальной литературы анализируются причины и особенности удельного раздробления Киевской Руси.
In the article on the basis of the sourse material and special literature, the reasons and territorial crush in Kievan Rus are analysed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-11T09:18:18Z
2012-01-11T09:18:18Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Удод, О. Причини та особливості настання удільної роздробленості на Русі: погляд крізь віки / О. Удод, М. Юрій // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 27-42.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1337
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"