Запис Детальніше

Міграція в Україні: причини, легітимність, наслідки для соціуму

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Міграція в Україні: причини, легітимність, наслідки для соціуму
Миграция в Украине: причины, легитимность, последствия для социума
Migration in Ukraine: reasons, legitimity and consequences for socium
 
Creator Костюк, Леся
 
Subject емігрант
міграція
Євросоюз
нелегальні мігранти
безробіття
інфляція
 
Description У статті проаналізовано причини міграції населення України в держави Західної Європи, констатовано наслідки цього процесу для суспільства. Вивчено способи виїзду за межі нашої держави, простежено дотримання законодавства під час перетину кордонів України.
В статье проанализированы причины миграции населения Украины в государства Западной Европы, констатировано последствия этого процесса для общества. Изучены способы выезда за пределы нашего государства, прослежено соблюдение законодательства во время пересечения границ Украины.
In the article reasons of migration of population in Ukraine into the states of Western Europe, as well as the consequences of this process for society are analyzed. The methods of departure outside our state are studied; the observance of legislation during crossing the borders of Ukraine is traced.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-11T09:46:56Z
2012-01-11T09:46:56Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Костюк, Л. Міграція в Україні: причини, легітимність, наслідки для соціуму / Леся Костюк // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 59-62.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1340
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"