Запис Детальніше

Східне партнерство – видозміна європейської політики сусідства

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Східне партнерство – видозміна європейської політики сусідства
Восточное партнерство – видоизменение европейской политики соседства
New form of eastern policy EU
 
Creator Макар, Юрій
 
Subject асоціативна угода
візовий режим
громадянські свободи
енергетична безпека
європейські стандарти
зона вільної торгівлі
країни-адресати
національні інтереси
об’єднана Європа
Східне партнерство
східні сусіди
 
Description У статті розглянуто суть Східного партнерства, оцінку Заходом рівня розвитку інтеграційних процесів у виділених шести країнах, ставлення владних структур і аналітиків цих держав до нового проекту. Окремо виокремлена позиція України. У підсумку зроблені узагальнюючі висновки.
В статье рассмотрена сущность Восточного партнерства, оценка Западом уровня развития интеграционных процессов в указанных шести странах, отношение структур власти и аналитиков этих государств к новому проекту. Отдельно выделена позиция Украины. В итоге сделаны обобщающие выводы.
Еssence of Eastern partnership is considered in the article, estimation by the West level of development of integration processes in the six countries, attitude of imperious structures and analysts of these states toward a new project. Separately is selected position of Ukraine. Conclusions are done in a result.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-11T10:27:01Z
2012-01-11T10:27:01Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Макар, Ю. Східне партнерство - видозміна Європейської політики сусідства / Юрій Макар // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 63-76.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1341
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"