Запис Детальніше

Дослідження проблеми депортації українців з Польщі до УРСР в контексті польсько-українських відносин

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження проблеми депортації українців з Польщі до УРСР в контексті польсько-українських відносин
Исследование проблемы депортации украинцев с Польши в УССР в контексте польско-украинских отношений
The research of the problem of deportation of ukrainians from Poland to the soviet Ukraine in the context of the polish-ukrainian relations
 
Creator Гонтар, Тетяна
 
Subject Польща
УРСР
депортація
міжнаціональний конфлікт
Друга світова війна
 
Description У статті розглядаються наукові оцінки депортацій українців з Польщі до УРСР та міжнаціонального конфлікту, що їх супроводжував, в українській та польській історичній літературі. Позиції істориків двох країн не є тотожними, але спостерігається тенденція до їх зближення.
В статье рассмотрены научные оценки в украинской и польской научной литературе депортации украинцев с Польши в УССР и межнационального конфликта, сопровождавшего эти процессы. Оценки историков двух стран не тождественны, однако наблюдается тенденция их сближения.
The article deals with scientific positions of Ukrainian and Polish historians in their research of deportation of Ukrainians and the conflict between nations. They have many differences in their conclusiоns, but wee can see some tendency to be of one mind.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-11T10:55:20Z
2012-01-11T10:55:20Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Гонтар, Т. Дослідження проблеми депортації українців з Польщі до УРСР в контексті польсько-українських відносин / Тетяна Гонтар // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 77-82.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1342
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"