Запис Детальніше

Трансформація польсько-російських відносин у світлі реалізації Польщею стратегії інтеграції до Європейського Союзу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Трансформація польсько-російських відносин у світлі реалізації Польщею стратегії інтеграції до Європейського Союзу
Трансформация польско-российских отношений в свете реализации Польшей стратегии интеграции с Европейским Союзом
Transformation of polish-russian relations in the context of strategies of the integration to the European Union realized by Poland
 
Creator Чорна, Наталія
 
Subject польсько-російські відносини
політичне співробітництво
зовнішня політика
інтеграція
ЄС
Росія
 
Description У статті проаналізовано основні тенденції і закономірності польсько-російських відносин у період реалізації Польщею стратегії вступу до ЄС, а також визначено місце Росії у цьому процесі.
В статье проанализированы основные тенденции и закономерности польско-российских отношений в период реализации Польшей стратегии вступления в ЕС, а также определено место России в этом процессе.
Basic tendencies and conformities to the law of Poland and Russia relations are analyzed in the article in the period of realization by Poland the strategy of entry to the EU.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-11T11:08:30Z
2012-01-11T11:08:30Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Чорна, Н. Трансформація польсько-російських відносин у світлі реалізації Польщею стратегії інтеграції до Європейського Союзу / Натілія Чорна // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 83-88.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1343
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"