Запис Детальніше

Михайло Сперанський як розробник концепції державної служби Російської імперії

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Михайло Сперанський як розробник концепції державної служби Російської імперії
Михаил Сперанский как разработчик концепции государственной службы Российской империи
Michael Speransky as the elaborator of the concept of public service in the Russian Empire
 
Creator Бармак, Микола
 
Subject Російська імперія
державна служба
М. Сперанський
теорія управління
 
Description Досліджується вклад М. М. Сперанського, який заклав основи наукової організації державної служби в Російській імперії. Розглянуто засади, якими повинна керуватися держава при визначенні кількості державних службовців, принципи, за якими відбувається прийняття осіб на державну службу та відбір кандидатур, а також сам процес проходження державної служби, правові основи діяльності посадовців.
Исследуется вклад М. М. Сперанского, который заложил основы научной организации государственной службы в Российской империи. Рассмотрены принципы, которыми должно руководствоваться государство при определении количества государственных служащих, отбор кандидатур на государственную службу, а также процесс прохождения государственной службы, правовые основы деятельности должностных лиц.
The role of M. Speransky, who founded the scientific organization of the government service in the Russian Empire, is explored. Bases, which the state must follow in determination of the amount of the civil servants, principles, according to which the persons are selected and accepted on the government service process itself and judicial basis of the public servants' activity are considered.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-11T12:13:14Z
2012-01-11T12:13:14Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Бармак, М. Михайло Сперанський як розробник концепції державної служби Російської імперії / Микола Бармак // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 152-157.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1350
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"