Запис Детальніше

Музейна діяльність Ігоря Петровича Ґерети в 60–80 х рр. ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Музейна діяльність Ігоря Петровича Ґерети в 60–80 х рр. ХХ ст.
Музейная деятельность Игоря Петровича Гереты в 60–80 х гг. ХХ ст.
Museum activity of Ihor Petrovych Gereta in 60–80th of the 20th century
 
Creator Мисик, Володимир
 
Subject Ігор Ґерета
Лесь Курбас
Соломія Крушельницька
Володимир Гнатюк
Тернопільська область
музей
 
Description У статті проаналізовано та досліджено вплив діяльності Ігоря Петровича Ґерети на процес створення та становлення музеїв, присвячених Лесю Курбасу, Соломії Крушельницькій та Володимиру Гнатюку в Тернопільській області. Також подано характеристику музейних експонатів, зібраних І. П. Ґеретою, які висвітлюють основні віхи їхнього життя.
В статье проанализировано и исследовано влияние деятельности Игоря Петровича Гереты на процесс создания и становления музеев, посвященных Лесю Курбасу, Соломии Крушельницкой и Владимиру Гнатюку в Тернопольской области. Также подана характеристика основных музейных экспонатов, собранных И. П. Геретой, которые освещают основные вехи их жизни.
In the article the influence of activity of Ihor Gereta on the process of creation and becoming the museums devoted to Les’ Kurbas, Solomiya Krushel’nytska and Volodymyr Hnatyuk in the Ternopil region is analysed. Description of basic museum-pieces, collected by I. P. Gereta, which light up the basic landmarks of their life is also suggested.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-11T13:05:40Z
2012-01-11T13:05:40Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Мисик, В. Музейна діяльність Ігоря Петровича Ґерети в 60-80-х рр. ХХ ст. / Володимир Мисик // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 180-186.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1353
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"