Запис Детальніше

Нарис історії Західноукраїнської (Галицької) рок музики (1960-і – початок 1980-х рр.)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Нарис історії Західноукраїнської (Галицької) рок музики (1960-і – початок 1980-х рр.)
Очерк истории Западноукраинской (Галицкой) рок-музыки (1960-е – начало 1980-х гг.)
Outline of history of the Ukrainian rock music in the Western Ukraine (Halychyna, galicia) in 1960s – early 1980s
 
Creator Окаринський, Володимир
 
Subject біґ-біт
ритм-н-блюз
рок-н-рол
рок-музика
рок-група
контркультура
субкультура
 
Description Стаття є першою спробою висвітлення історичних особливостей становлення рок-музики як частини альтернативної культури (контркультури) в Західному реґіоні України протягом 1960-х – початку 1980-х рр.
Статья является первой попыткой освещения исторических особенностей становления рок-музыки как части альтернативной культуры (контркультуры) в Западном регионе Украины на протяжении 1960-х – начала 1980-х гг.
The article is the first attempt to clear up the historical conditions in the making of rock music as a part of alternative culture (counterculture) in the western region of Ukraine during the 1960s – early 1980s.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-12T09:33:32Z
2012-01-12T09:33:32Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Окаринський, В. Нарис історії західноукраїнської (галицької) рок-музики (1960-і - початок 1980-х рр.) / Володимир Окаринський // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 250-264.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1359
 
Language uk
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"