Запис Детальніше

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів"

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів"
 
Creator Казимиренко, Юлія Олексіївна
Лебедєва, Наталія Юріївна
Спіхтаренко, Володимир Володимирович
 
Subject методичні вказівки
матеріалознавство
технологія конструкційних матеріалів
атомно-кристалічна будова
кристалічна решітка
хімічний зв'язок
 
Description Подано короткі відомості з теоретичного курсу дисципліни "Матеріалознавство", які супроводжуються переліком питань для самостійної самоперевірки, що надаються до кожного теоретичного розділу відповідно змістових модулів за кредитно-модульною системою навчання. Наводяться приклади типових тестових завдань для поточної перевірки знань студентів. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання машино-будівного, кораблебудівного інститутів, а також студентів спеціальностей технологічного факультету Інституту комп'ютерних та інженерно-технологічних наук.
Казимиренко, Ю. О.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів" / Ю. О. Казимиренко, Н. Ю. Лебедєва, В. В. Спіхтаренко. - Миколаїв : НУК, 2009. - 44 с. + ел. копія.
 
Date 2012-06-14T11:08:16Z
2012-06-14T11:08:16Z
2012-06-14
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/895
 
Language other
 
Relation УДК 620.22(075.8)