Запис Детальніше

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт зі спеціальності 7.000003 "Управління проектами "

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до виконання дипломних робіт зі спеціальності 7.000003 "Управління проектами "
 
Creator Возний, Олександр Михайлович
Шнейдер, Олена Борисівна
Чубчик, Тетяна Тимофіївна
 
Subject методичні вказівки
управління проектами
дипломне проектування
дипломна робота
 
Description Розглянуті питання, які виникають в ході виконання дипломної роботи. Викладені основні вимоги до виконання, змісту і оформлення дипломної роботи за спеціальністю 7.000003 "Управління проектами". Розглянуті завдання дипломних робіт, тематика робіт, рекомендації по організації дипломного проектування, оформленню пояснювальної записки, рисунків, таблиць, схем, діаграм, презентацій.
Методичні вказівки призначені для студентів-дипломників спеціальності 7.000003, а також керівників дипломних робіт, рецензентів, членів Державних екзаменаційних комісій.
Возний, О. М.

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт зі спеціальності 7.000003 "Управління проектами" [Електронний ресурс] / О. М. Возний, О. Б. Шнейдер, Т. Т. Чубчик. - Електрон. дан. - Миколаїв : НУК, 2010. - 1 електрон. оптич. диск (DVD-ROM). - Назва з етикетки диска.
 
Date 2012-06-15T07:06:39Z
2012-06-15T07:06:39Z
2012-06-15
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/901
 
Language other
 
Relation УДК 681.3:004