Запис Детальніше

Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу "Біохімія спорту"

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу "Біохімія спорту"
 
Creator Мащенко, Валентина Василівна
Кулалаєва, Наталя Валеріївна
 
Subject методичні вказівки
біохімія спорту
гідролітичне розщеплення вуглеводів
обмін вуглеводів
ферментативний гідроліз
енергетичний баланс організму
 
Description Методичні вказівки містять матеріали для організації лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальності 6.010202 "Спорт" з курсу "Біохімія спорту". До кожної теми, передбаченої навчальною програмою, подані контрольні запитання та задачі. Призначено для студентів вузів, а також для вчителів та учнів шкіл з поглибленим вивченням природничих наук.
Мащенко, В. В.

Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу "Біохімія спорту" (експериментальна частина) [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. В. Мащенко, Н. В. Кулалаєва. - Електрон. дан. - Миколаїв : НУК, 2011. - 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). - Назва з етикетки диска.
 
Date 2012-06-15T09:05:41Z
2012-06-15T09:05:41Z
2012-06-15
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/928
 
Language other
 
Relation УДК 577.1(076)