Запис Детальніше

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Моделювання та прогнозування стану довкілля" Ч. 1

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Моделювання та прогнозування стану довкілля" Ч. 1
 
Creator Благодатний, Володимир Валентинович
Магась, Наталія Іванівна
 
Subject методичні вказівки
моделювання стану довкілля
прогнозування стану довкілля
приземний шар атмосфери
шкідливі домішки
забруднюючі речовини
максимальна приземна концентрація
забруднення атмосферного повітря
промислові майданчики
забруднення повітря автотранспортом
 
Description Наведено методики для визначення максимальної приземної концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, поля концентрації шкідливої домішки, розсіювання забруднюючих речовин на місцевостях зі складним рельєфом, забруднення атмосферного повітря на промисловому майданчику з урахуванням впливу забудови. Висвітлено питання особливостей прогнозування забруднення повітря автотранспортом, а також поширення токсичних та радіоактивних домішок. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природо-користування".
Благодатний, В. В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Моделювання та прогнозування стану довкілля" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM. У 2 ч. Ч. 1 / В. В. Благодатний, Н. І. Магась. - Електрон. дан. - Миколаїв : НУК, 2011. - 7 електрон. оптич. дисків (DVD-ROM). - Назва з етикетки диска.
 
Date 2012-06-25T11:06:30Z
2012-06-25T11:06:30Z
2012-06-25
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/964
 
Language other
 
Relation УДК 504.064.2(076)