Запис Детальніше

Банки екологічної інформації

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Банки екологічної інформації
 
Creator Маринець, Олександр Миколайович
Захаров, Юрій Вікторович
 
Subject банки екологічної інформації
методичні вказівки
екологічна інформація
охорона навколишнього природного середовища
нормативна база
законодавча база
 
Description Викладено матеріали з професійно-орієнтованої дисципліни "Банки екологічної інформації". Подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативної бази інформаційної діяльності в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища. Наведено основні принципи роботи з екологічною інформацією.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю
"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".
Маринець, О. М.

Банки екологічної інформації [Електронний ресурс] : метод. вказівки / О. М. Маринець, Ю. В. Захаров ; НУК. - Електрон. дан. - Миколаїв, 2010. - 1 електрон. оптич. диск (DVD-ROM). - Назва з етикетки диска.
 
Date 2012-06-25T11:34:59Z
2012-06-25T11:34:59Z
2012-06-25
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/966
 
Language other
 
Relation УДК 504:681.3.016