Запис Детальніше

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами V курсу денної форми навчання інженерно-економічного факультету спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" на присвоєння кваліфікації "Магістр з обліку і аудиту"

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами V курсу денної форми навчання інженерно-економічного факультету спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" на присвоєння кваліфікації "Магістр з обліку і аудиту"
 
Creator Івата, Вячеслав Вікторович
Кіскіна, Юлія Олександрівна
Майданевич, Юлія Петрівна
Трофімов, Андрій Олегович
 
Subject облік і аудит
економічний аналіз
фінансовий облік
контроль
магістерські роботи
 
Description Методичні вказівки до виконання магістерських робіт призначені для забезпечення єдиних вимог щодо порядку, тематики, структури, змісту, оформлення та якості виконання магістерських робіт і авторефератів магістерських робіт студентами спеціальності 8.050106 "Облік і аудит", визначають порядок захисту магістерських робіт.
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами V курсу денної форми навчання інженерно-економічного факультету спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" на присвоєння кваліфікації "Магістр з обліку і аудиту" / В. В. Івата [та ін.] ; за ред. О. В. Погорелової, Л. Б. Прокоповича. - Миколаїв : НУК, 2009. - 56 с. + ел. копія.
 
Date 2012-06-26T09:42:22Z
2012-06-26T09:42:22Z
2012-06-26
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/991
 
Language other
 
Relation УДК 657.1