Запис Детальніше

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" для студентів напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій"

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" для студентів напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій"
 
Creator Голіков, Володимир Іванович
Голіков, Іван Володимирович
 
Subject інформаційні системи в менеджменті
менеджмент організацій
менеджмент
комп'ютерні інформаційні системи
управління підприємствами
 
Description Методичні рекомендації складені відповідно до програми курсу
"Інформаційні системи в менеджменті" для студентів напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій".
Наведено опис восьми лабораторних робіт. Кожна лабораторна робота припускає вивчення теоретичного матеріалу та практичну частину. Теоретичний матеріал розглядає основні положення, які пов'язані із використанням інформаційних систем у менеджменті. Практична частина містить описи та порядок виконання лабораторних робіт.
Рекомендації включають завдання для лабораторних занять і самостійної роботи, контрольні питання до кожної лабораторної роботи, список рекомендованої літератури.
Голіков, В. І.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" для студентів напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" [Електронний ресурс] / В. І. Голіков, І. В. Голіков. - Електрон. дан. - Миколаїв : НУК, 2010.
 
Date 2012-07-03T07:01:17Z
2012-07-03T07:01:17Z
2012-07-03
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1026
 
Language other
 
Relation УДК 005.1:004