Запис Детальніше

Методичні рекомендації з курсу ''Економічна діагностика'', до виконання практичних і самостійних робіт

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні рекомендації з курсу ''Економічна діагностика'', до виконання практичних і самостійних робіт
 
Creator Єфімова, Ганна Вікторівна
 
Subject методичні рекомендації
економічна діагностика
прийоми та методи діагностики
оцінка результативності
господарська діяльність підприємства
фактори ефективності
інвестиційна привабливість
 
Description Методичні рекомендації містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення практичних робіт зі студентами при вивченні дисципліни ''Економічна діагностика'' та самостійному опрацюванні ними прийомів та методів діагностики. Рекомендації необхідні для створення системного уявлення про оцінку результативності господарської діяльності підприємства та вироблення у студентів навичок виявлення й аналізу факторів ефективності даного об'єкту, його кредитоспроможності, інвестиційної привабливості тощо. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 8.050107 ''Економіка підприємств'', можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами вищих навчальних закладів, а також у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації за економічним напрямком.
Єфімова, Г. В.

Методичні рекомендації з курсу "Економічна діагностика" до виконання практичних і самостійних робіт / Г. В. Єфімова. - Миколаїв : НУК, 2006. - 68 с. + ел. копія.
 
Date 2012-08-16T08:51:45Z
2012-08-16T08:51:45Z
2012-08-16
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1096
 
Language other
 
Relation УДК 65.012(076);