Запис Детальніше

Вдосконалення систем охолодження дизельних двигунів магістральних тепловозів = Mainline diesel locomotives engine cooling system development

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вдосконалення систем охолодження дизельних двигунів магістральних тепловозів = Mainline diesel locomotives engine cooling system development
 
Creator Гогоренко, Олексій Анатолійович
Gogorenko, О. A.
 
Subject система охолодження
тепловозний дизельний двигун
теплообмінні апарати
характеристики систем охолодження
ефект маловитратності
cooling system
cooling systems characteristics
diesel locomotive engine
heat-exchange apparatus
slow flow effect
 
Description Дисертація присвячена вирішенню задачі вдосконалення систем охолодження
дизельних двигунів магістральних тепловозів для підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних параметрів енергетичних установок за рахунок використання в системах охолодження ефекту маловитратності = This thesis is dedicated to the problem solution of the mainline diesel locomotives
engine cooling system development for the fuel conservation and power plants ecological parameters improvement using the slow flow effect in the cooling systems.
Гогоренко, О. А.

Вдосконалення систем охолодження дизельних двигунів магістральних тепловозів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / О. А. Гогоренко ; НУК ; наук. кер. Ю. Л. Мошенцев. - Миколаїв, 2012. - 20 с. + ел. копія.
 
Date 2012-09-05T13:12:26Z
2012-09-05T13:12:26Z
2012-09-05
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1111
 
Language other
 
Relation УДК 621.43.016:629.421.2;