Запис Детальніше

Розробка технології електродугового напилення композиційних покриттів з використанням порошкових матеріалів = Development of technological bases of electric-arc spraying of composite coatings with using of powders

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розробка технології електродугового напилення композиційних покриттів з використанням порошкових матеріалів = Development of technological bases of electric-arc spraying of composite coatings with using of powders
 
Creator Карпеченко, А. А.
Karpechenko, A. A.
 
Subject електродугове напилення
композиційні металополімерні
металокерамічні
металоскляні покриття
зносостійкість
фізико-механічні властивості
міцність зчеплення
термічна обробка
відновлення електродуговим напиленням
electric-arc spraying
composite metal polymer
metal-ceramics
metal-glass coatings
wear resistance
mechanical properties
adhesive strength
heat treatment
recovery by electric-arc spraying
 
Description Дисертаційна робота присвячена розробці технологічних основ нанесення композиційних електродугових покриттів з застосування металевих дротів суцільного перерізу (на прикладі Св-08Г2С-О та СвАМг 5) і неметалевих порошків (на прикладі
П-ЕП-219, Al2O3, ZrO2, А-скла) та подальшої термічної обробки покриттів для підвищення їх експлуатаційних властивостей = Thesis is devoted to the development of technological foundations of applying electric-arc composite coatings using of
metal solid wire (for example, Св-08Г2С-О and СвАМг 5) and nonmetallic powders (for example, П-ЭП-219, Al2O3, ZrO2, A-glass); to the development of subsequent heat treatment of coatings for further increase of their service properties.
Карпеченко, А. А.

Розробка технології електродугового напилення композиційних покриттів з використанням порошкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / А. А. Карпеченко ; НУК ; наук. кер. О. М. Дубовий. - Миколаїв, 2012. - 30 с. + ел. копія.
 
Date 2012-09-05T13:27:55Z
2012-09-05T13:27:55Z
2012-09-05
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1112
 
Language other
 
Relation УДК 621.793.7;