Запис Детальніше

Удосконалення моделей управління програмами створення та розвитку морських кластерних систем = Improving models of program creation and development of the maritime cluster systems

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Удосконалення моделей управління програмами створення та розвитку морських кластерних систем = Improving models of program creation and development of the maritime cluster systems
 
Creator Козир, Б. Ю.
Kozyr, B. Y.
 
Subject інноваційні моделі та механізми
модель рушійних сил
бачення проекту та продукту
модель системної динаміки
критерії успіху програми
концептуальна модель проектного управління
innovative models and mechanisms
the model of «growth drivers  – support»
the vision of the project and product
system dynamics model
the criteria for success of the program
a conceptual model of project management
 
Description Дисертаційна робота присвячена розробці та дослідженню інноваційних моделей та механізмів управління програмами розвитку морських кластерів = The thesis is devoted to developing and researching innovative mechanisms for management of development programs of the maritime cluster systems.
Козир, Б. Ю.

Удосконалення моделей управління програмами створення та розвитку морських кластерних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Б. Ю. Козир ; НУК ; наук. кер. С. Д. Бушуєв. - Миколаїв, 2012. - 16 с. + ел. копія.
 
Date 2012-09-06T06:36:46Z
2012-09-06T06:36:46Z
2012-09-06
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1113
 
Language other
 
Relation УДК 005.8:656.61;