Запис Детальніше

Прогнозування і поліпшення екологічних характеристик суднових газотурбінних двигунів = Forecasting and improvement of ecological characteristics of marine gas turbine engines

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прогнозування і поліпшення екологічних характеристик суднових газотурбінних двигунів = Forecasting and improvement of ecological characteristics of marine gas turbine engines
 
Creator Захаров, Юрій Вікторович
Zakharov, Y. V.
 
Subject суднові енергетичні установки
камера згоряння
утворення оксидів азоту
оптимізація екологічних характеристик
marine power plants
chamber of combustion
nitric oxide formation
ecological characteristics optimization
 
Description У дисертаційній роботі представлене нове розв'язання задачі прогнозування й поліпшення екологічних характеристик суднових газотурбінних двигунів шляхом оптимізації геометричних і режимних параметрів їх камер згоряння на базі створеної реакторної моделі утворення і розкладання забруднюючих речовин = In dissertational work the new decision of a problem of forecasting and perfection, of ecological characteristics of marine gas turbine engines by optimization of geometrical and regime parameters of their combustors on the basis of created reactor model of formation and decomposition of polluting substances is developed.
Захаров, Ю. В.

Прогнозування і поліпшення екологічних характеристик суднових газотурбінних двигунів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.05 / Ю. В. Захаров ; УДМТУ ; наук. кер. С. І. Сербін. - Миколаїв, 2003. - 20 с.
 
Date 2012-09-06T10:17:14Z
2012-09-06T10:17:14Z
2012-09-06
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1116
 
Language other
 
Relation УДК 621.43;