Запис Детальніше

Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва = The automation for design of shipbuilding technological processes structures

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва = The automation for design of shipbuilding technological processes structures
 
Creator Григорян, Тігран Георгійович
Grigorian, T. G.
 
Subject система автоматизованого проектування
технологічний процес
суднобудування
експертна система
підтримка прийняття рішень
база знань
реляційна база даних
критерії оцінки альтернатив
computer-aided design system
technological process
shipbuilding
expert system
decision support
knowledge base
relational database
decision criterion
 
Description Обґрунтовується необхідність розробки та впровадження підсистеми
автоматизованого проектування структур технологічних процесів
суднобудівного виробництва = The need for the development and introduction of CAD system for the
shipbuilding technological processes structures is substantiated.
Григорян, Т. Г.

Автоматизація проектування структур технологічних
процесів суднобудівного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Т. Г. Григорян; наук. кер. М. В. Фатєєв. - К., 2006. - 19 с. + електрон. коп.
 
Date 2013-06-20T12:52:05Z
2013-06-20T12:52:05Z
2013-06-20
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1122
 
Language other
 
Relation УДК;004.896:658.512.4:628.9